6179358100946944 all u get ☆預購☆【煲湯必備】泰國海底椰片 300g ☆預購☆ 【煲湯必備】泰國海底椰片 300g 大大包椰子片300g 只係HK$45/包!! 立即購買 www.all-u-get.store 椰子片有咩好? 佢可以養顏、滋陰潤肺、除燥清熱、潤肺止咳、強身健體、生津止渴! 一D經常需要講野、唱歌、使用喉嚨既人士就非常適合啦! 同埋媽媽們自己都好適合架,因為成日要同 Product #: alluget-☆預購☆【煲湯必備】泰國海底椰片 300g 2022-01-16 Regular price: $HKD$42.0 Available from: all u getIn stock
allugetall u get