all u get ☆預購☆【Assured除臭止汗腳粉(227g/支)】 ☆預購☆ 【Assured除臭止汗腳粉(227g/支)】 HK$29/支 立即購買 www.all-u-get.store 大大支腳粉只係HK$29😱😱😱!! 一到夏天隻腳好容易出汗,大人小朋友長期著住對波鞋、皮鞋D汗焗住除左會有異味之外,仲會有好多細菌😨😨,甚至真菌,引致痕癢,香港腳等問題😣😣😣!!特別去到朋友 Product #: alluget-☆預購☆【Assured除臭止汗腳粉(227g/支)】 Regular price: $HKD $29.0 Available from: all u get In stock