5028574177001472 all u get ☆預購☆💗💗特級猴頭菇🍄🍄 ☆預購☆ 💗💗特級猴頭菇🍄🍄 📣今次推介黎款特級大隻嘅猴頭菇比大家🤩大大隻色澤金黃💥形體靚💥茸毛齊全💥一隻差吾多成両重😍屬最高等級貨👏點解叫猴頭菇❓因為遠遠望落去似金絲猴既頭🌟所以簡稱猴頭菇🌟 🌟猴頭菇係食用磨菇中既名貴品種🍄有山珍猴頭之稱💖又係補胃嘅好好食材🤩用黎燜炒煲湯都甘好味😍具有獨特既消化道系統保護、調理 Product #: alluget-☆預購☆💗💗特級猴頭菇🍄🍄 2022-01-28 Regular price: $HKD$65.0 Available from: all u getIn stock
allugetall u get