5408288944553984 all u get 養生降三高茶 養生降三高茶 預售價$39 /套、$75 /2套 💁‍♀️養生降三高茶♥️ 🉐🉐採用A級材料🉐🉐 🉐🉐超級足料配搭🉐🉐 ❌❌絕非斷粒既差料❌❌ ❌❌絕非斷粒既差料❌❌ ♥️一套10包♥️超級抵買♥️ 香港人工作忙碌😪 😵好多時食飯都以快餐為主🍛🍛加上缺乏運動🏃🏼‍♂️ 🏃🏼‍♀️好容易就有三高嘅問題🏥🏥🩺「 Product #: alluget-養生降三高茶 2022-05-08 Regular price: $HKD$39.0 Available from: all u getIn stock