4520596801191936
Ebara 日本エバラ 焼き鳥 燒雞汁(家庭裝)1.65kg Ebara 日本エバラ 焼き鳥 燒雞汁(家庭裝)1.65kg 相信最近大家都多咗好多時間係屋企煮飯,煮得多調味料就自然用得多,燒雞汁細細支已經要2×蚊啦,用幾下就冇曬😅,呢款家庭裝用起黎就唔駛就住就住啦 HK$78/支 立即購買 www.all-u-get.store 立即加入whatsapp購物group Product #: alluget-Ebara 日本エバラ 焼き鳥 燒雞汁(家庭裝)1.65kg 2023-05-29 Regular price: $HKD$78.0 Available from: all u getIn stock